• head_banner

thiết bị đại dương

GIẢI PHÁP ĐIỆN CHO THIẾT BỊ ĐẠI DƯƠNG

PKCELL cung cấp các giải pháp năng lượng toàn diện cho thiết bị và thiết bị Đại dương, như đèn áo phao, phao biển, v.v. PKCELL's CR và các sản phẩm pin nối tiếp khác, với các tùy chọn tùy chỉnh có sẵn, là lựa chọn thông minh cho các ứng dụng Thiết bị Đại dương.

đại dương-thiết bị