• head_banner

loT (Internet vạn vật)

GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG CHO IOT

IoT (Internet of Things) đề cập đến một mạng có khả năng xác định, định vị, giám sát và quản lý thiết bị một cách thông minh. Các giải pháp pin của PKCELL đáp ứng các yêu cầu về năng lượng cho bất kỳ giao thức viễn thông IoT nào. Cho dù đối với các ứng dụng công nghiệp, thương mại hay dân dụng, ER, CR của PKCELL và các ứng dụng khác các sản phẩm pin nối tiếp, với các tùy chọn tùy chỉnh có sẵn, là lựa chọn thông minh cho các ứng dụng IoT. Pin PKCELL mang lại hiệu suất, chất lượng, tuổi thọ và hoạt động tự động cần thiết để cấp nguồn cho bất kỳ loại thiết bị thông minh, được kết nối nào.

IOT