• head_banner

loT(Internet vạn vật)

IoT (Internet of Things) đề cập đến một mạng có khả năng xác định, định vị, giám sát và quản lý thiết bị một cách thông minh.

Internet of Things (IoT) là một lĩnh vực mới nổi thu hút sự chú ý từ mọi tầng lớp xã hội, với nhiều ứng dụng, bao gồm ứng dụng tiêu dùng, ứng dụng công nghiệp, ứng dụng nông nghiệp, ứng dụng thương mại, giao thông vận tải, v.v.

Giải pháp pin của PKCELL đáp ứng yêu cầu về năng lượng cho mọi phần cứng IoT.Dù cho các ứng dụng công nghiệp, thương mại hay dân dụng, PKCELLER, CRvà các sản phẩm pin nối tiếp khác, với các tùy chọn tùy chỉnh có sẵn, là lựa chọn thông minh cho các ứng dụng IoT. Pin PKCELL mang lại hiệu suất, chất lượng, tuổi thọ và hoạt động tự chủ cần thiết để cung cấp năng lượng cho mọi loại thiết bị thông minh, được kết nối.